โรงเรียนพิไกรวิทยา - Pikrai Wittaya School

www.pikrai.ac.th

 

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
 ห้องเรียนออนไลน์  
 
เข้าระบบโดย ชื่อบัญชี@pikrai.ac.th เท่านั้น

[เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพิไกรวิทยา-Enter Site]

แนะนำใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome

โรงเรียนพิไกรวิทยา - Pikrai Wittaya School
ที่ตั้ง : 89 หมู่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 0-5585-8093 โทรสาร : 0-5585-8094