โรงเรียนพิไกรวิทยา - Pikrai Wittaya School 

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
 ห้องเรียนออนไลน์  
เข้าระบบโดย ชื่อบัญชี@pikrai.ac.th เท่านั้น


โรงเรียนพิไกรวิทยา - Pikrai Wittaya School
ที่ตั้ง : 89 หมู่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 0-5585-8093     โทรสาร : 0-5585-8094     มือถือ : 086-383-5331